Kommentar till Dagens Industri 29 april

Med anledning av dagens (2009-04-29) artikel i Dagens Industri lämnar Mats Andersson följande kommentar:

  • Den "hemliga" McKinsey-utredning som artikeln hänvisar till avser den årliga utvärderingen av AP-fondernas förvaltning som genomförts sedan 2002. Rapporten kommer som vanligt att offentliggöras i sin helhet när den lämnar finansdepartementet.
  • Kritiken mot AP-fonderna, speciellt Fjärde AP-fonden, rör den aktiva avkastningen. Detta är inte någon nyhet. Vi har under de senaste två åren bedrivit ett förändringsarbete på Fjärde AP-fonden i syfte att vända denna utveckling. Vi ser tydliga tecken på att arbetet börjar bära frukt. Finansdepartementet har också löpande fått information om detta.
  • När AP-fonderna utvärderas är det viktigt att även ta hänsyn till utfallet av fondens strategiska positioner (de som tas med tidshorisont 3 – 5 år). McKinsey har i rapporten en sammanställning av detta. Vägs komponenterna strategiskt och taktiskt resultat samman blir bilden än helt annan än den som förmedlas i DI.

Självklart kan vi på Fjärde AP-fonden inte vara nöjda förrän vi har en verksamhet där såväl aktiv som strategisk förvaltning bidrar positivt. Arbetet med att uppnå detta pågår oförtrutet.

Mats Andersson

Publicerad den 29 april 2009