Valberedning i Concordia Maritime AB utsedd

Fjärde AP-fonden representeras av Arne Lööw, chef för Ägarstyrningsenheten.

Valberedningen i Concordia Maritime AB har nu utsetts, i enlighet med tidigare årsstämmobeslut och efter samråd med bolagets största aktieägare.

Fjärde AP-fonden representeras av Arne Lööw, chef för Ägarstyrningsenheten.

Övriga ledamöter i valberedningen är:

  • Carl-Johan Hagman, Styrelsens ordförande
  • Martin Svalstedt, Stena Sessans representant

 

Concordia Maritime AB är ett internationellt tankrederi. Deras fokus ligger på kostnadseffektiva och säkra transporter av förädlade oljeprodukter och vegetabiliska oljor. B-aktien är sedan 1984 noterad på Nasdaq OMX Stockholm.

Bilagor

Arne Lööw

Arne Lööw är chef för Ägarstyrningsenheten på Fjärde AP-fonden (AP4) och är nu utsedd till ledamot i Concordia Maritimes valberedning.

Publicerad den 27 oktober 2015