Valberedning i TradeDoubler AB utsedd

Fjärde AP-fonden representeras av Thomas Ehlin, Ägarstyrningsenheten.

Valberedningen i TradeDoubler AB har nu utsetts, i enlighet med tidigare årsstämmobeslut och efter samråd med bolagets tre största aktieägare.

Fjärde AP-fonden representeras av Thomas Ehlin, Ägarstyrningsenheten.

Övriga ledamöter i valberedningen är:

  • Cédric Vincent (ordförande), Reworld Media S.A.
  • Felix Kvick, Henrik Kvick AB
  • Pascal Chevalier, styrelsens ordförande.

 

TradeDoubler AB är ett internationellt nätverk för prestationsbaserad marknadsföring. De sammanför annonsörer, publishers, mediabyråer och utvecklare och låter dem samverka online för ökad tillväxt och lönsamhet.

Bilagor

Thomas Ehlin

Thomas Ehlin arbetar på Ägarstyrningsenheten på Fjärde AP-fonden (AP4) och är nu utsedd till ledamot
i TradeDoublers valberedning.

Publicerad den 20 oktober 2015