AP4:s vd Mats Andersson publicerad i Financial Analysts Journal

Tillsammans med Patrick Bolton (Columbia Business School) och Frédéric Samama (SWF Research Initiative, Amundi) har AP4:s vd Mats Andersson författat en artikel om hur man
kan minska klimatrisken i aktieportföljer.

I artikeln redogörs för en enkel dynamisk investeringsstrategi, som möjliggör för långsiktiga investerare att minska klimatrisken utan att ge avkall på den finansiella avkastningen.

Artikeln har nu publicerats i Financial Analysts Journal och finns att läsa på SSRN (Social Science Research Network).

Bilagor

Hedging Climate Risk

AP4:s vd Mats Andersson är en av medförfattarna
till artikeln Hedging Climate Risk, som redogör för
hur man kan minska klimatrisken i aktieportföljer.

Publicerad den 11 september 2015