Förändringar i Capios valberedning

Fjärde AP-fonden (AP4) finns nu representerad i form av Per Colleen, Chef för Aktieförvaltningen.

Steven Dyson, som representerar Apax Europe VI Fund Group i Capios valberedning har valt att lämna sitt uppdrag utan att Apax Europe VI Fund Group utser en ny representant.

I enlighet med instruktionen för valberedningen har valberedningen berett Fjärde AP-fonden, varande den sjätte största ägaren i Capio, möjlighet att nominera en representant och Fjärde AP-fonden har nominerat Per Colleen som har utsetts som ny ledamot av valberedningen.

Övriga ledamöter i valberedningen är:

  • Anders Narvinger (styrelsens ordförande)
  • Robert Furhjelm, Nordic Capital Fund VI
  • Bo Lundgren, Swedbank Robur fonder
  • Joakim Rubin, Zerez Capital
  • Per Hesselmark, R12 Kapital

 

Capio AB (publ) är en ledande paneuropeisk vårdgivare som erbjuder ett brett vårdutbud med hög kvalitet inom medicin, kirurgi och psykiatri i fyra länder genom sina sjukhus, specialistkliniker och primärvårdsenheter. Capios verksamhet är geografiskt uppdelad i tre rörelsesegment: Norden (54 procent av bolagets omsättning 2015), Frankrike (38 procent av bolagets omsättning 2015) och Tyskland (8 procent av bolagets omsättning 2015).


Per Colleen

Per Colleen är chef för Aktieförvaltningen på Fjärde AP-fonden (AP4) och är nu utsedd till ledamot i Capios valberedning.

Publicerad den 22 december 2016