Valberedning i Svolder AB utsedd

Fjärde AP-fonden representeras av Jannis Kitsakis, Förvaltare Svenska aktier

Valberedningen i Svolder AB har nu utsetts, i enlighet med tidigare årsstämmobeslut.

Fjärde AP-fonden representeras av Jannis Kitsakis, Förvaltare Svenska aktier.

Övriga ledamöter i valberedningen är:

  • Christoffer Lundström, Provobis Holding/Rolf Lundström
  • Öystein Engebretsen, Investment AB Öresund
  • Fredrik Carlsson, Styrelsens ordförande och sammankallande

Svolder AB är ett rent investmentbolag som huvudsakligen placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida.

Bilagor


Jannis Kitsakis

Jannis Kitsakis arbetar som förvaltare på Fjärde AP-fonden (AP4) och är nu utsedd till ledamot i Svolders valberedning.

Publicerad den 11 maj 2016