AP4 rankad 3:a av 500 institutionella investerare

AP4 har tilldelats högsta betyg (AAA) samt placerat sig på tredje plats av 500 institutionella investerare i Asset Owners Disclosure Projects (AODP) Global Climate 500 Index. En ökning från föregående år, då AP4 rankades som 9:a av 500 pensionsfonder.

AP4 är därmed en av 12 investerare som tilldelats betyget AAA och är den svenska investerare som placerat sig högst i rankingen.    

AODP är en fristående, global intresseorganisation som uppmärksammar finansiella risker som uppstår till följd av klimatförändringar. Varje år rankar de världens 500 största institutionella investerare baserat på deras framgång i att hantera klimatrisk inom deras portföljer. Investerarna poängsätts inom tre olika kategorier: Engagemang, riskhantering och lågkoldioxidinvesteringar.

- Vi är väldigt glada över att ha tilldelats högsta betyg i AODP:s Global Climate 500 Index. Enligt AP4:s analys är klimatförändringen ett överhängande globalt hot mot vår värld, livsmiljö och samhälle och därmed ett hot mot framtida avkastning och trygga pensioner. Med den insikten driver AP4 att koldioxidutsläpp måste minska och att klimatrisken i AP4:s investeringar hanteras, vilket vi bedömer kan påverka avkastningen positivt på lång sikt, säger Mats Andersson, VD AP4.

Förra året återfanns AP4 på en nionde plats, som en av nio investerare som tilldelades betyget AAA.