AP4:s VD tilldelas Lifetime Achievement Award

Den 2 juni när Chief Investment Officers European Awards äger rum kommer AP4:s VD Mats Andersson att tilldelas ett Lifetime Achievement Award.

Mats Andersson tilldelas utmärkelsen för sin insats som VD för AP4 samt för sitt bidrag till det internationella arbetet med hållbarhetsfrågor och klimatförändringar.

När Mats tillträdde som VD 2006 hade AP4 ett fondkapital på 180 miljarder kronor och var minst av de fyra buffertfonderna i pensionssystemet (AP1-AP4). Idag förvaltar AP4 ett fondkapital på 310 miljarder kronor och är därmed störst av AP-fonderna.

Mats, och AP4, var även en av initiativtagarna till koalitionen Portfolio Decarbonization Coalition (PDC). PDC:s ambition är att samla investerare som ska mäta, offentliggöra och minska sitt koldioxidavtryck. PDC:s mål var bland annat att till klimatmötet i Paris 2015, COP21, samla investerare med minst 100 miljarder US dollar i tillgångar investerade i olika strategier med syfte att minska sin klimatpåverkan. PDC överträffade målet och lyckades samla investerare med nästan 600 miljarder US dollar.