Därför är ägarengegemang i Scania viktigt för AP4

Fjärde AP-fonden kommenterar problematiken med Volkswagens agerande i Scania. De senaste dagarna har det skrivits mycket om Scania i media. Vi har fått frågor om detta och därför vi vill förklara varför detta är viktigt för Fjärde AP-fonden.

Bakgrund Volkswagen är storägare i Scania och i den konkurrerande lastbilstillverkaren MAN. Genom A- och B-aktiers olika röstvärde äger Volkswagen cirka 88 procent av rösterna men bara 60 procent av kapitalet i Scania. Volkswagen har avskaffat valberedningen i Scania och därmed utestängt minoritetsägarna från insyn och inflytande i bolaget trots ett 40-procentigt ägande.  AMF, Skandia, Swedbank Robur Fonder och Fjärde AP-fonden skrev en debattartikel i Dagens Industri fredagen den 23 augusti angående jävsproblematiken i Scania.

Varför är detta viktigt för dig som aktieägare?

I första hand är det viktigt för att säkerställa värdet på Scania-aktien. Vi vill försäkra oss om att det inte sker ett skadligt teknikdränage från Scania till konkurrerande MAN, eller att Scania missgynnas på annat sätt som sänker värdet på bolaget. Men det finns också en mer långsiktigt principiell aspekt som berör svensk bolagsstyrning, A- och B-aktiesystemet och Sverige som ett attraktivt land för företagande i framtiden.

Vad vill Fjärde AP-fonden?

Vi vill bli övertygade om att huvudägaren kommer att respektera minoritetens rättigheter och värna om samtliga aktieägares intressen. Detta så att Scania kan fortsätta att utvecklas framgångsrikt och bidra till en god avkastning för Fjärde AP-fonden även framöver.

Hur kan Fjärde AP-fonden agera?

Fjärde AP-fonden äger en liten del i Scania, men tillsammans med Scanias övriga stora institutionella ägare har vi möjlighet att göra vår gemensamma röst hörd. Tillsammans äger vi drygt 10 procent av kapitalet, vilket krävs för att minoriteten, om så behövs, kan tillsätta en granskningsman, en minoritetsrevisor eller neka styrelsen ansvarsfrihet. De här åtgärderna förutsätter dock att det finns något specifikt att undersöka eller konkreta misstankar att minoriteten har missgynnats.

Hur har Fjärde AP-fonden agerat?

På årsstämman ifjol röstade Fjärde AP-fonden emot avskaffandet av valberedningen. Tillsammans med andra stora institutioner fick vi igenom kravet om att, i samband med årsstämman 2014, få en fullständig redogörelse för samtliga beslut inom Scania där det kan antas finnas intressekonflikt i relationen mellan de konkurrerande företagen Scania och MAN. Efter stämman har vi försökt väcka opinion för vår hållning via såväl informella kontakter som debattartikeln i Dagens Industri.

Så vad är nästa steg?

Vi inväntar nu redogörelsen senast i samband med årsstämman. Där vi bland annat förväntar oss en utförlig beskrivning av den gemensamma norsk-svenska försvarsupphandlingen. En tydlig och trovärdig återkoppling gentemot övriga aktieägare är en förutsättning för att en konstruktiv dialog ska kunna födas på nytt.

 

Stockholm 7 februari 2014

Ägarstyrningsenheten, Fjärde AP-fonden