Förändring i valberedning för CLX Communications

I enlighet med beslut vid årsstämman 2017, skall en valberedning utses bestående av representanter för de fyra största aktieägarna samt styrelsens ordförande.

Fjärde AP-fonden har under 2017 intagit en position som en av de fyra största aktieägarna i CLX Communications AB (publ) och därvid ersatt Kjell Arvidsson AB. I enlighet med instruktioner för utseende av valberedning har därför Kjell Arvidsson AB erbjudit Fjärde AP-fonden att utse en representant som ersätter Kjell Arvidssons representant Anders Ingeström.

Fjärde AP-fonden representeras av Thomas Wuolikainen, aktieförvaltare.

Övriga ledamöter i valberedningen är:

  • Jonas Fredriksson, Neqst
  • Richard Sallanto, Cantaloupe
  • Joachim Spetz, Swedbank Robur
  • Erik Fröberg, styrelseordförande CLX Communications AB


CLX Communications är en global leverantör av molnbaserade kommunikationstjänster och lösningar till företag och mobiloperatörer. CLX mobila kommunikationstjänster gör det möjligt för företag att kommunicera globalt med sina kunder och anslutna enheter - IoT (Internet of Things). Koncernen har huvudkontor i Stockholm, Sverige, samt närvaro i ytterligare 20 länder. CLX Communications Aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.