Förändringar i KappAhls valberedning

Fjärde AP-fonden representeras av Jannis Kitsakis, Förvaltare svenska Aktier.

Göran Espelund (Lannebo Fonder) har lämnat KappAhls valberedningen den 25 augusti 2016 efter att Lannebo Fonder AB minskat sitt innehav, varvid istället Jannis Kitsakis (Fjärde AP-fonden) anslutit till valberedningen enligt de instruktioner som årsstämman fastställt.

Jannis Kitsakis arbetar som förvaltare inom svenska aktier på Fjärde AP-fonden. 

Övriga ledamöter i valberedningen är:

  • Rune Andersson, Mellby Gård AB
  • Marianne Nilsson, Swedbank Robur Fonder AB
  • Elisabet Jamal Bergström, Handelsbanken Fonder AB

KappAhls styrelseordförande Anders Bülow är adjungerad i valberedningen.