Hollande lyfter frågan om minskat CO2-utsläpp och gröna obligationer

​I veckan har Business and Climate Summit hållits i Paris och bland annat höll Frankrikes president Francois Hollande ett omtalat anförande där han poängterade hur viktigt det är att finanssektorn satsar på lågkoldioxidstrategier i sina investeringsportföljer.

Han påpekade också vikten av att öka utgivningen av gröna obligationer för att kunnat finansiera investeringar i förnybar energi.

Som ett exempel lyfte även Hollande PDC – The Portfolio Decarbonization Coalition som ett föredömligt exempel som resten av finanssektorn borde följa efter.

PDC är ett gemensamt projekt som drivs av AP4 tillsammans med FN UNEP, Amundi och CDP för att investerare ska mäta och offentliggöra sitt CO2-avtryck samt genom olika strategier minska CO2-utsläpp.

Från AP4 deltog två representanter på Business and Climate Summit i Paris.