Valberedning i Dustin utsedd(2)

Fjärde AP-fonden representeras av Jannis Kitsakis, förvaltare.

Valberedningen i Dustin har nu utsetts baserat på ägarförhållandena per den 31 maj 2015.
Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster till
företag, offentlig sektor och privatpersoner.

I enlighet med beslut på en extra bolagsstämma i januari 2015 ska Dustins valberedning
bestå av fem ledamöter. Ledamöterna ska utgöras av en representant för var och en av
de fyra största aktieägarna samt bolagets styrelseordförande.

Fjärde AP-fonden representeras av Jannis Kitsakis, förvaltare.

Övriga ledamöter i valberedningen är:

  • Fredrik Strömholm, Altor Fund II GP Limited (ordförande i valberedningen)
  • Paul Schrotti, Axel Johnson AB/Axmedia AB
  • Lennart Francke, Swedbank Robur fonder
  • Fredrik Cappelen, ordförande i Dustins styrelse