Valberedning i Transcom AB utsedd

Fjärde AP-fonden representeras av Arne Lööw, Chef för Ägarstyrningsenheten.

Valberedningen i Transcom AB har nu utsetts, i enlighet med tidigare årsstämmobeslut och efter samråd med bolagets största aktieägare.

Fjärde AP-fonden representeras av Arne Lööw, chef för Ägarstyrningsenheten.

Övriga ledamöter i valberedningen är:

  • Niclas Ekestubbe, Altor Fund Manager AB (valberedningens ordförande)
  • Daniel Nyhrén, Creades AB

 

Transcom är ett multinationellt callcenterföretag som erbjuder outsourcade tjänster såsom kundhantering, kredithantering och tolkförmedling. Företaget grundades i Sverige år 1995,
men har idag verksamheten i Europa, Nord- och Sydamerika, Asien och Afrika.