AP4 accepterar budet på Oriflame

AP4 har efter noggranna överväganden beslutat att acceptera det publika budet på Oriflame.

AP4 har inför beslutet haft ingående samtal med bolaget, representanter från styrelsen och budgivarna för att bättre förstå de vägval som bolaget har att göra och eventuella konsekvenser av att budet går igenom, alternativt inte går igenom.

”Oriflame är med sin geografiska exponering ett tämligen unikt företag på Stockholmsbörsen. Det har inneburit att perioder av väldigt hög tillväxt snabbt bytts till perioder med stora utmaningar och anpassningar. AP4 har som långsiktig aktieägare kunnat bära den volatilitet som detta inneburit då vi hela tiden haft en stark tilltro till bolagets affärsmodell och bolagets förmåga att snabbt anpassa sig till nya miljöer. Samtidigt kan vi konstatera att aktiemarknaden som helhet har haft svårt att applicera ett längre tidsperspektiv på Oriflame”, säger Per Colleen, aktiechef på AP4.

”Vi kan också konstatera att Oriflame är och alltid har varit väldigt nära knutet till sina grundare och största ägare, mer så än de allra flesta noterade bolag på Stockholmsbörsen”, säger Per Colleen.

Bolaget är sedan en tid tillbaka i en anpassningsfas där man har att hantera utmaningar på stora marknader såsom Kina, Indonesien och Vietnam. Även om AP4 har stor tilltro till bolaget och ledningens förmåga att hantera dessa utmaningar är utkomsten osäker. I skenet av denna osäkerhet har AP4 gjort bedömningen att budet på kort sikt är på en bra nivå.

I ett längre tidsperspektiv och givet AP4:s positiva syn på bolagets möjligheter att hantera nämnda utmaningar har AP4 gjort bedömningen att budnivån inte reflekterar den fulla potentialen.

”I AP4:s slutgiltiga bedömning har även vägts in de andra investeringsmöjligheter vi utvärderarar och vilken finansiering det skulle kräva”, säger Per Colleen.

Sammantaget har AP4 därför valt att acceptera det publika budet på Oriflame om 227 kronor per aktie.

AP4 äger cirka 5,6 miljoner aktier i Oriflame vilket motsvarar 9,9 procent av röster och kapital.

För mer information, kontakta:
Per Colleen, chef Fundamentala aktier, tfn: 08-787 75 64
Tobias Fransson, chef Strategi & hållbarhet, tfn: 08-787 75 28