AP4:s VD Niklas Ekvall deltar på G20-mötets investerarforum

Pressmeddelande
Fjärde AP-fondens VD Niklas Ekvall har blivit inbjuden att delta i det investerarforum mellan regeringschefer, finansministrar och internationella investerare som ingår i G20-mötet i Buenos Aires denna vecka.

Investerarforumet syftar till att ta fram konkreta förslag på åtgärder för att öka långsiktiga hållbara investeringar.

Fjärde AP-fondens VD Niklas Ekvall kommenterar:

  • Det är glädjande att Fjärde AP-fonden har fått inbjudan att delta i detta investerarforum och vi bidrar gärna med våra erfarenheter för att främja långsiktiga hållbara investeringar. Fjärde AP-fonden har lång erfarenhet av att ta ansvar som ägare och vi har gjort lågkoldioxidinvesteringar ända sedan 2012.
  • För långsiktiga investerare som Fjärde AP-fonden är det en nödvändighet såväl som ett ansvar att både hantera risker och ta tillvara på möjligheter förenade med omställningen till en hållbar värld.
  • Helt avgörande kommer även vara politiska beslutfattares förmåga och beslutskraft att skapa breda internationella överenskommelser och regelverk, som till exempel relevant prissättning på koldioxidutsläpp, för att styra mot en mer hållbar utveckling. I själva verket bygger investerares bedömningar av både risker och möjligheter på en förväntan att det politiska systemet förmår att ta sitt ansvar.
  • Jag ser därför fram emot G20-mötets dialog mellan politiska beslutsfattare och internationella investerare i syfte att gemensamt bidra till en hållbar utveckling.

 

Kontakt:

Tobias Fransson
Chef Strategi & hållbarhet
Tel: 08-787 75 28
Email: tobias.fransson@ap4.se