Mats Andersson lämnar Fjärde AP-fonden

Mats Andersson har idag meddelat styrelsen att han, efter snart tio år som VD på AP4, beslutat sig för att lämna sitt uppdrag.

I en kommentar till detta säger Mats Andersson:

- Jag har haft olika chefsroller i finansbranschen i snart 30 år. Det har varit en ynnest att under de senaste tio åren, tillsammans med alla duktiga och hängivna medarbetare, få lyfta Fjärde AP-fonden till en position med bästa avkastningen och största kapitalet bland AP-fonderna. Tidpunkten känns därför naturlig att lämna över stafettpinnen till någon annan.

- Nu ser jag fram emot nya utmaningar, dock inte i någon operativ roll. Jag har till exempel fått ett erbjudande från László Szombatfalvy att arbeta mer aktivt med hans stiftelse Global Challenges Foundation, vilket känns som en lockande fortsättning på det klimatarbete som vi på Fjärde AP-fonden har bedrivit tillsammans med FN och internationella pensionsförvaltare under de senaste åren.

- Jag har för avsikt att kvarstå i rollen som VD fram till en ersättare finns på plats, om styrelsen så önskar.

Monica Caneman, ordförande för Fjärde AP-fonden, kommenterar beskedet att Mats Andersson lämnar fonden:

- Mats Andersson har under sin tid mycket framgångsrikt lett arbetet i Fjärde AP-fonden och styrelsen beklagar att Mats nu väljer att lämna fonden. Vi önskar Mats lycka till med nya utmaningar i framtiden.

För mer information, vänligen kontakta: