Mats Andersson utsedd till Verkställande Direktör för Fjärde AP-fonden

Fjärde AP-fondens styrelse har utsett Mats Andersson till ny VD för fonden.

Mats Andersson är 52 år och civilekonom. Han innehar idag befattningen som Chief Investment Officer på Skandia Liv, vars kapitalförvaltning omsluter närmare 270 MdSEK. Han har tidigare arbetat som portföljförvaltare och med ägarfrågor på Tredje AP-fonden. Han har dessutom haft ledande befattningar på Deutsche Bank, S.G. Warburg och Hägglöf & Ponsbach. Under sju år var han börsredaktör och partner på tidningen Affärsvärlden. Tillträdesdag beslutas senare.

Mats Andersson efterträder Thomas Halvorsen som avgår med pension som planerat. Thomas Halvorsen har tjänat Fjärde AP-fonden i 23 år, varav 13 som VD.

 

Kontaktpersoner:

Birgit Friggebo, styrelsens ordförande, tel: 070-6285445

Karl-Olof Hammarkvist, styrelsens vice ordförande, tel: 070-8625136