Niklas Ekvall ny VD för Fjärde AP-fonden

Styrelsen för Fjärde AP-fonden (AP4) har beslutat att utse Niklas Ekvall till ny VD för AP4.

Niklas Ekvall har lång erfarenhet av att leda både organisationer och specialister inom den finansiella sektorn och då företrädesvis inom kapitalförvaltning. Han har innehaft ledande positioner i bland annat Nordea, Carnegie och AP3 och har mycket stor erfarenhet av att hantera finansiella risker. Niklas har en gedigen akademisk bakgrund och har varit verksam på Handelshögskolan i Stockholm.

Niklas Ekvall kommer att efterträda Mats Andersson som VD för AP4 den första oktober 2016. Mats Andersson lämnar AP4 efter tio år som VD den 12 juli. AP4:s aktiechef Per Colleen är tillförordnad VD under interimsperioden fram till Niklas Ekvalls tillträde.

- AP-fonderna har ett av de viktigaste och mest spännande uppdragen i svensk finansiell sektor. Jag är mycket stolt över att få förtroendet att få vara med och vidareutveckla AP4, som sedan många år driver en mycket framgångsrik förvaltning, säger Niklas Ekvall, tillträdande VD för AP4.

- Vi känner oss privilegierade att få en sådan erfarenhet och kapacitet som Niklas Ekvall som VD till Fjärde AP-fonden, säger Sarah McPhee, AP4:s styrelseordförande. Niklas har en stor analytisk förmåga och är en stark ledare inom finansbranschen. Niklas har djup förståelse för kapitalförvaltning och AP-fondssystemet och är också motiverad att ta AP4:s hållbarhetssatsning till nästa fas. Vi är mycket glada över att Niklas vill komma till oss på AP4.

- Sedan vill jag tacka Mats Andersson för hans enastående insatser både vad gäller avkastning till pensionssystemet och för att han arbetat aktivt både internationellt och i Sverige med att förespråka vikten av att arbeta långsiktigt med hållbarhet i investeringarna, avslutar Sarah McPhee.

 

Stockholm, 22 juni 2016

 

För mer information kontakta gärna:

Sarah McPhee, styrelseordförande för Fjärde AP-fonden (AP4),

som nås via:

Pia Axelsson, Kommunikationsansvarig AP4

Telefon: 070-603 45 72, pia.axelsson@ap4.se