PDC överträffar målet om 100 miljarder USD i lågkoldioxidstrategier

Portfolio Decarbonization Coalition (PDC) drivs av AP4 tillsammans med FN, Amundi och Carbon Decarbonization Project (CDP) i syfte att investerare världen över till ska mäta och publicera sina koldioxidavtryck samt investera i lågkoldioxidstrategier.

PDC lanserades i FN i New York under toppmötet i oktober 2014 och har två mål som ska uppnås till COP21 i Paris under början av december. Det ena målet - att minska koldioxidavtrycket - handlar om att samla investerare, som med olika strategier åtar sig att minska de indirekta utsläpp tillgångarna ger upphov till, och nå ett förvaltat kapital i olika lågkoldioxidstrategier på 100 miljarder USD.

Mycket glädjande meddelar nu PDC att målet om att ha 100 miljarder USD förvaltat i lågkoldioxidstrategier nu är uppnåt - och det med råge. Hela 230 miljarder USD finns nu förvaltat i diverse olika lågkoldioxidstrategier, och summan förväntas växa ytterligare.

- We are pleased to see the progress made since the UN Climate Summit in 2014, and the change the PDC has helped catalyze within the investment community. We know enough about climate risk to know that, as a pension fund, it is our responsibility to act. We have experience. We have scalable solutions. We now need to make what we are doing today, mainstream tomorrow. And the PDC reaching its target is clearly a sign that we are heades in that direction, säger Mats Andersson, VD AP4, i det utskickade pressmeddelandet.