AP4 blir ankarinvesterare vid börsintroduktionen av Capio

Fjärde AP-fonden (AP4) kommer att vara en av fyra ankarinvesterare när sjukvårdsföretaget Capio noteras på Stockholms fondbörs. Övriga ankarinvesterare är familjen af Jochnick (via bolaget R12 Kapital AB), Swedbank Robur och Svenska Handelsbanken Fonder.

Med en investering om 375 miljoner kronor får Fjärde AP-fonden en ägarandel om drygt 5 procent.

I en kommentar till transaktionen säger Mats Andersson, VD för Fjärde AP-fonden:

- Capio är en välskött och uppskattad verksamhet i Norden, Frankrike och Tyskland. Med en kombination av privat och institutionellt långsiktigt ägande skapas nu en möjlighet för Capio att fortsätta sin framgångsrika expansion.