AP4 50 år

AP4 firar 50 år – från 1974 till 2024 - ett halvt sekel i våra svenska pensionärers tjänst

Efter 50 års verksamhet kan AP4 redovisa en avkastning på 557 miljarder kronor till stöd för svenskarnas pensioner, allt under ett halvsekel då Sveriges och resten av världens finansmarknader har förändrats i grunden. 

Vi är stolta över vårt bidrag till Sveriges pensionärer och hur vi i ett halvt sekel har förvaltat det svenska folkets allmänna pensioner genom ekonomiska upp- och nedgångar. Från att ha startat verksamheten med ett startkapital om 500 miljoner kronor har vi bidragit och stärkt pensionssystemet och idag förvaltar AP4 nära 500 miljarder kronor. AP4:s genomsnittliga avkastning har varit 13 procent per år sedan 1974. Under åren har AP4 även överfört 57 miljarder kronor netto till pensionssystemet. Ett betydande bidrag över 50 år. Det har vi lyckats
med genom att vara betydande investerare i många bolag och ta
ett stort ägaransvar.

Allt började 1974 genom att staten etablerade en AP-fond för att investera i svenska aktier. Det var ett beslut som var ifrågasatt på sin tid då aktieägande inte var lika utbrett som det är idag, varken bland institutionella investerare som pensionsfonder eller bland privatpersoner. 

Riksdagsbeslutet att starta den nya AP-fonden motiverades med att underlätta värdesäkringen av AP-fondernas placeringar samt att förbättra riskkapitalförsörjningen för svenska företag. Utöver den goda avkastningen har AP4 varit en källa till riskkapital för inte minst svenska börsbolag och över tid varit en bidragande kraft i arbetet med bra regler för etik och uppförande på den svenska aktiemarknaden. På så sätt har AP4 bidragit till Sveriges pensionärer och det allmänna pensionssystemet över tid.

 

En kort sammanfattning över de viktigaste händelserna de senaste 50 åren presenteras nedan