AP4 lägger aktieägarförslag om ökad klimatrapportering från Shell och BP

Fjärde AP-fonden har tillsammans med Andra och Tredje AP-fonden samt ett stort antal investerare lagt fram ett aktieägarförslag till Shells bolagsstämma.

Fjärde AP-fonden har tillsammans med Andra och Tredje AP-fonden samt ett  stort antal investerare lagt fram ett aktieägarförslag till Shells bolagsstämma.  Förslaget går ut på att bolaget ska utöka sin rapportering gällande:

  • utsläpp av växthusgaser,
  • utvärdera projektportföljen gentemot relevanta post-2035 scenarier,
  • bolagets planer vad gäller forskning och utveckling för ”low-carbon” energi,
  • hur bolaget tar in hållbarhet i sina strategiska nyckelindikatorer och  bonussystem samt
  • Shells public policy program.

Den 21 januari 2015 gick investerarna som lagt fram förslaget ut med en  pressrelease. John Howchin, Etikrådets generalsekreterare gör följande  uttalande: ”In general, the Swedish AP Funds encourage energy companies to  strengthen their reporting on climate issues, since institutional investors are  increasingly assessing the financial implications of climate change”

Den 29 januari 2015 meddelade Shells styrelse att de rekommenderar alla  aktieägare att stödja förslaget och att bolaget kommer att genomföra förslagen  givet att förslaget får tillräckligt stöd på årsstämman.

Ett liknande aktieägarförslag har även lagts fram till BP:s årsstämma.