AP4 lägger aktieägarförslag om ökad klimatrapportering från Statoil

Fjärde AP-fonden (AP4) har, tillsammans med Andra AP-fonden, lagt ett aktieägarförslag till Statoils bolagsstämma 2015.

Förslaget innebär att Statoil  ska utöka sin rapportering gällande:

  • utsläpp av växthusgaser,
  • utvärdera projektportföljen gentemot relevanta post-2035 scenarier,
  • bolagets planer vad gäller forskning och utveckling för ”low-carbon” energi  samt
  • hur bolaget tar in hållbarhet i sina strategiska nyckelindikatorer och  bonussystem.

Styrelsen i Statoil rekommenderar alla aktieägare att stödja förslaget.

- Eftersom oljerelaterade energiföretag har utmaningar framöver både när det  gäller finansiella frågor och miljöfrågor, ser vi detta aktieägarförslag som ett  bra verktyg för att hjälpa Statoil att stärka sin rapportering avseende  klimatfrågor, säger Arne Lööw och Ulrika Danielson som representerar Fjärde AP-fonden respektive  Andra AP-fonden.

Tidigare våren 2015 lade AP4, tillsammans med ett stort antal andra  investerare, fram motsvarande aktieägarförslag på Shells och BP:s årsstämmor.  Även styrelserna i dessa bolag rekommenderade alla aktieägare att stödja  aktieägarförslaget. BP:s årsstämma röstade för förslaget som därmed antogs.  Årsstämmor i Statoil och Shell är planerade att hållas den 19 maj 2015.