AP4 stödjer TCFD:s rekommendationer om mer klimatrelaterad information

AP4 stödjer The FSB Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) rekommendationer om klimatrelaterade finansiella upplysningar.

Dessa beskriver vad företag bör rapporteraom för att hjälpa investerare, långivare, försäkringsgivare och andra intressenter att bättre förstå hur företaget hanterar klimatrelaterade risker och möjligheter. Fokus ligger på fyra olika huvudområden: ägarstyrning, strategi, riskhantering samt mätvärden och mål.

AP4 ser mycket positivt på TCFD:s rekommendationer då de bidrar till transparens och hjälper marknadens aktörer att fatta bättre och mer välinformerade beslut. Det överensstämmer också väl med AP4:s eget arbete som grundar sig i övertygelsen att det är nödvändigt att integrera hållbarhet i investeringsbedömningar och beslut för att kunna uppnå en hög avkastning över tid.

Över 360 investerare, däribland AP4 , verkar genom FN PRI (Principles for Responsible Investment) för att få G20-länderna att stödja rekommendationerna också.

“To have better disclosure from both big and small companies is very much in demand from both companies, investors, and governments. Better information is necessary in order to be able to make wise and sustainable long term decisions on how to transform into a low carbon economy. AP4's aim to continue to decarbonizing its portfolio is dependent on good information from companies about their emissions and exposure to climate change. Reliable information on emissions and climate change is in other words crucial for the possibilities to deliver sustainable competitive long term return”, säger Arne Lööw, Ägarstyrningsansvarig på AP4.