AP4:s Hållbarhets- och ägarstyrningsrapport 2013/2014 publicerad

Hållbarhets- och ägarstyrningsrapporten summerar arbetet med hållbarhet och ägarstyrning i Fjärde AP-fondens (AP4) förvaltning.

Rapporteringsperioden är 1 juli 2013- 30 juni 2014 och följer den svenska valberednings- och stämmosäsongen. Rapporten är en av tre kompletterande rapporter, som tillsammans beskriver det arbete som AP4 bedriver. De två andra rapporterna är AP4:s årsredovisning och Etikrådets årsrapport.

Rapporten finns att hämta på www.ap4.se. Vi önskar alla läsare en intressant läsning.