AP4:s kommentar angående Naturskyddsföreningens rapport

Nyhet
Naturskyddsföreningen har presenterat en rapport över AP-fondernas investeringar och påverkansarbete vad gäller fossila bolag. AP4 ger här sin syn på frågan.

AP4 har arbetat med att minska klimatrisken i portföljen ända sedan 2012. De senaste 10 åren har AP4 halverat portföljens koldioxidutsläpp och det har också givit ett positivt avkastningsbidrag i förvaltningen av pensionskapitalet. AP4 har ambitiösa klimatmål att halvera utsläppen än en gång fram till år 2030 för att nå netto nollutsläpp senast år 2040.

Klimatförändringen är en av vår tids största utmaningar med påverkan på samhällsutveckling och ekonomisk tillväxt. För att vara politiskt och socialt genomförbar så måste omställningen gå att förena med ekonomisk tillväxt. Klok användning av konventionell olja och gas behöver ske under omställningsperioden, men kol och icke-konventionell olja och gas bör i möjligaste mån stanna i marken.

AP4 har valt att inte äga de energibolag som vi bedömer inte har en roll att spela i den pågående omställningen. Utvecklingen går väldigt snabbt där till exempel vissa fossila bolag via stora investeringar i förnyelsebar energi successivt omvandlas till integrerade energibolag. AP4 har valt att fortsatt äga energibolag med mål och planer som vi bedömer ha förutsättningar att vara i linje med Parisavtalet, och som dessutom har planer för omfattande och ökande investeringar i förnyelsebar energi. De energibolag vi äger har heller ingen verksamhet inom kol eller oljesand.  AP4 investerar även aktivt i bolag som bidrar till och drar fördel av klimatomställningen – innovativa bolag inom förnyelsebar energi och återvinning.

AP4 kommer att fortsätta den direkta dialogen med de energibolag i vilka vi är ägare och genom internationella investerarsamarbeten som Climate Action 100+ och Transition Pathway Initiative. Med färre energibolag i portföljen kan vi ytterligare öka intensiteten i dessa dialoger och vi har tydliga interna kriterier för vårt ägande vilket vi kommer att följa upp och diskutera med bolagen.