Flaggningsmeddelande i Biogaia

Fjärde AP-fonden har ökat innehavet i Biogaia till 5,4 procent av kapitalet och 3,9 procent av rösterna. Antalet aktier uppgår nu till 943 881 stycken.