Flaggningsmeddelande i Mekonomen

Fjärde AP-fonden har ökat innehavet i Mekonomen till 5,92 procent av kapital och röster.
Antalet aktier uppgår nu till 2,1 miljoner.