Globala investerare, däribland AP4, uppmanar regeringar i G7 och G20 att leva upp till Parisavtalet

AP4 uppmanar, tillsammans med cirka 200 andra globala investerare (som förvaltar mer än 15 biljoner USD i tillgångar), regeringar i G7 och G20 att leva upp till Parisavtalet, driva på ett snabbt genomförande och uttrycka sitt fortsatta stöd för detta arbeta. De långsiktiga investerarna framhåller nödvändigheten i att arbeta för att den globala uppvärmningen hejdas.

De cirka 200 långsiktiga institutionella investerna har skrivit till statschefer inom G7 och G20 och uppmanat regeringarna att, på sitt kommande toppmöte i Taormina i Italien den 26-27 maj, stå fast vid sina åtaganden avseende Parisavtalet och ta fram mål för hur den globala uppvärmningen ska hejdas.