IIGCC medlemmar uppmanar EU:s ledare att säkra en grön och hållbar återhämtning i spåren av Covid -19

Nyhet
Förra veckan presenterade EU ett ”Post Covid Recovery Strategy”. I ett öppet brev uppmanar nu AP4 tillsammans med över hundra institutionella investerare, EU:s ledare att vidta åtgärder för en snabb och hållbar återhämtning i spåren av Covid-19

Att vi befinner oss i en djup marknadskris öppnar samtidigt upp för innovationer och nya affärsmöjligheter. Vi som investerare med långsiktigt perspektiv på resultat och avkastning vill bidra till en grön och hållbar återhämtning. EU:s mål att bli klimatneutral till 2050, innebär att skapa arbetstillfällen riktade mot hållbar infrastruktur, industri-, bygg och energisektorer. Den väg vi väljer idag kommer att ha påverkan för såväl den globala ekonomin som kommande generationer.