Kommentar till Dagens Industri 29 april

Med anledning av dagens (2009-04-29) artikel i Dagens Industri lämnar Mats Andersson följande kommentar:
  • Den "hemliga" McKinsey-utredning som artikeln hänvisar till avser den årliga utvärderingen av AP-fondernas förvaltning som genomförts sedan 2002. Rapporten kommer som vanligt att offentliggöras i sin helhet när den lämnar finansdepartementet.
  • Kritiken mot AP-fonderna, speciellt Fjärde AP-fonden, rör den aktiva avkastningen. Detta är inte någon nyhet. Vi har under de senaste två åren bedrivit ett förändringsarbete på Fjärde AP-fonden i syfte att vända denna utveckling. Vi ser tydliga tecken på att arbetet börjar bära frukt. Finansdepartementet har också löpande fått information om detta.
  • När AP-fonderna utvärderas är det viktigt att även ta hänsyn till utfallet av fondens strategiska positioner (de som tas med tidshorisont 3 – 5 år). McKinsey har i rapporten en sammanställning av detta. Vägs komponenterna strategiskt och taktiskt resultat samman blir bilden än helt annan än den som förmedlas i DI.

Självklart kan vi på Fjärde AP-fonden inte vara nöjda förrän vi har en verksamhet där såväl aktiv som strategisk förvaltning bidrar positivt. Arbetet med att uppnå detta pågår oförtrutet.

Mats Andersson