Tre nya ledamöter till AP4:s styrelse

Nyhet
Regeringen har utsett Monika Elling, Aleksandar Zuza och Helen Eliasson till nya ledamöter i AP4:s styrelse.

Samtliga ledamöter förordnas från och med den 28 maj 2020. För AP-fonderna gäller policyn om att sitta som längst åtta år i styrelserna. 

Monika Elling, Aleksandar Zuza och Helen Eliasson efterträder Sven Hegelund, Erica Sjölander samt Katrin Stjernfeldt Jammeh.

Regeringen har även utsett styrelseledamöter till Första, Andra och Tredje AP-fonden samt Sjunde AP-fonden.

- AP-fonderna har ett viktigt uppdrag i att förvalta svenska folkets pensioner. Styrelsearbetet innebär ett stort ansvar. Jag är glad att fortsätta stärka styrelsernas kompetens och jag vill passa på att uttrycka min uppskattning för deras och fondernas arbete, säger finansmarknadsminister Per Bolund i ett pressmeddelande.