Valberedning i Elekta utsedd

Fjärde AP-fonden representeras av Per Colleen, chef för Aktieförvaltningen.

Valberedningen i Elekta har nu utsetts, i enlighet med tidigare årsstämmobeslut och efter samråd med bolagets största aktieägare.

Fjärde AP-fonden representeras av Per Colleen, chef för Aktieförvaltningen.

Övriga ledamöter i valberedningen är:

  •  Laurent Leksell, styrelseordförande Elekta
  • Åsa Nisell, Swedbank Robur Fonder
  • Johan Hernander, Nordea Investment funds
  • Mikael Wiberg, Alecta Pensionsförsäkring

Elekta är ett globalt medicinteknikföretag som utvecklar och säljer innovativa kliniska lösningar för behandling av cancer och sjukdomar i hjärnan. Företaget utvecklar sofistikerade behandlingssystem och planeringsmjukvara för strålterapi, strålkirurgi och brachyterapi, samt mjukvarusystem som stödjer ett effektivt arbetsflöde i cancervården. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm.