Valberedning i Inwido AB utsedd

Fjärde AP-fonden representeras av Thomas Wuolikainen, Förvaltare Svenska Aktier.

Valberedningen i Inwido AB har nu utsetts, i enlighet med tidigare årsstämmobeslut och efter samråd med bolagets största aktieägare.

Fjärde AP-fonden representeras av Thomas Wuolikainen, Förvaltare Svenska Aktier, som även kommer utgöra valberedningens ordförande.

Övriga ledamöter i valberedningen är:

  •  Katja Bergqvist, Handelsbanken Fonder AB
  •  Pehr-Olof Malmström, Danske Bank/Danske Capital

 

Inwido är Europas största leverantör av fönster och dörrar. Företaget har verksamhet i Danmark, Finland, Norge, Sverige, Estland, Irland, Litauen, Polen, Storbritannien och Österrike samt exporterar till ett stort antal länder. Huvudkontoret är placerat i Malmö.