Valberedning i Mycronic utökad

Fjärde AP-fonden representeras av Thomas Ehlin, Ägarstyrningsenheten.

Valberedningen i Mycronic har tidigare utsetts i enlighet med årsstämmobeslut och efter samråd med bolagets största aktieägare. Under november 2015 har dock Fjärde AP-fonden utökat sitt innehav i Mycronic till 5,4 procent av aktierna. Valberedningen har därför utökats med en representant från Fjärde AP-fonden.

Fjärde AP-fonden representeras av Thomas Ehlin, Ägarstyrningsenheten.

Övriga ledamöter i valberedningen är:

  • Henrik Blomquist, Bure Equity och valberedningens ordförande
  • Katja Bergqvist, Handelsbanken Fonder
  • Ulf Strömsten, Catella Fonder
  • Patrik Tigerschiöld, Styrelsens ordförande

 

Mycronic AB är ett högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför produktionslösningar till elektronikindustrin. Mycronics huvudkontor ligger i Täby utanför Stockholm och koncernen har dotterbolag i Frankrike, Japan, Kina, Nederländerna, Singapore, Storbritannien, Sydkorea, Taiwan, Tyskland och USA.