Vasakronan erhåller rating från Moody’s

Vasakronan har idag erhållit en rating från Moody´s med betyget A3, stabila utsikter. Den starka ratingen bygger på Vasakronans högkvalitativa fastighetsportfölj, goda finansiella nyckeltal samt den starka kopplingen till bolagets ägare Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden.

Läs hela pressmeddelandet här