Vasakronan tilldelade pris för arbete med hållbarhet

Den 30 september delades Sweden Green Building Awards ut. Utmärkelsen premierar hållbart samhällsbyggande i Sverige och delas ut till personer eller aktörer som på ett framgångsrikt sätt driver hållbarhetsarbetet framåt.

Vasakronan, som ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden, prisades för sitt arbete med volymcertifiering av 48 befintliga fastigheter enligt LEED.

 

 

Årets LEED Volume Initiative: Vasakronan

Årets vinnare är Vasakronan för deras LEED Volume Certification, där företaget har certifierat 48 befintliga fastigheter med LEED EBOM (LEED för befintliga byggnader, drift och underhåll). Vasakronan var de första i Europa att certifiera med LEED Volume, vilket gör det till en global prestation som demonstrerar svenskt ledarskap inom hållbarhet för resten av världen. Majoriteten av Vasakronans projekt i Volume Initiative uppnår nivå Guld eller Platinum vid certifiering. Företagets ambition att certifiera samtliga fastigheter visar på hängivenhet i ett brett spektrum av miljömässiga strategier för att tillfredsställa de tusentals människor som arbetar i Vasakronans fastigheter.

 

Vasakronan tilldelades även Stockholms Stads pris "Två blir mer" för sitt goda samarbete med sina hyresgäster i fastigheten Tre Vapen 2.

"Två blir mer"-priset: Vasakronan för Tre Vapen 2

För ett föredömligt samarbete mellan fastighetsägare och hyresgäster med målsättning att göra verksamheten mer hållbar har de visat att Gröna hyresavtal kan fungera i praktiken. Vinnaren har tillsammans med hyresgästerna genomfört flera konkreta och innovativa åtgärder, bland annat energihushållning, källsortering och underlättande av cykling. Solceller har installerats på taket. Under sommarperioden omlokaliserar en av hyresgästerna sin verksamhet för att tomsställa delar av lokalerna och där stänga av el, kyla och värme. Tillsammans har parterna bidragit till ökad ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet i sina respektive verksamheter. Byggnaden har LEED EBOM-certifierats på guldnivå. Det är mycket glädjande att se att parterna är starkt engagerade i och stolta över sitt gemensamma arbete. Samarbetet är långsiktigt, kontinuerligt och visar att med gemensam energi kan vi spara energi.