Ägarna överens om fortsatt gemensamt ägande av Rikshem

Rikshems ägare träffades på onsdagen för att diskutera samägandet mellan AMF och AP4.

Man är överens om att fortsatt gemensamt äga och utveckla Rikshem.

Ägarna har även initierat en process för entledigande av Rikshems VD Jan-Erik Höjvall.

Jan-Erik Höjvall lämnar senast i samband med årsstämman den 11 mars då även en ny styrelse kommer att utses.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Mats Andersson, VD AP4, 070-603 45 51

Peder Hasslev, Vice VD AMF/AMF Information, 070-649 84 47