AP4 fullföljer förvärvet av Dombron AB

Fjärde AP-fonden har idag fullföljt förvärvet av bostadsaktiebolaget Dombron AB från Vasakronan AB. Dombron AB äger och förvaltar bostadsfastigheter till ett värde av drygt 5.000 miljoner kronor.

Vid dagens bolagsstämma har Mats Mared utsetts till ny ordförande i Dombron AB. Mats Mared har en lång och djup erfarenhet från fastighetsbranschen bl.a. som VD för Drott och har dessutom innehaft ett flertal chefspositioner inom Skanska AB.

Vidare har Jan-Erik Höjwall utsetts till ny verkställande direktör för Dombron AB. Jan-Erik Höjwall har de senaste sju åren varit verkställande direktör för Akelius fastigheter och ansvarade för att bygga upp ett bolag som idag förvaltar bostadsfastigheter till ett värde om nära 35 miljarder kronor.

- Jag är mycket glad över att vi lyckats knyta två så kunniga och erfarna personer till Dombron. Det ger oss en utmärkt möjlighet att expandera och utveckla detta företag, säger Fjärde AP-fondens verkställande direktör Mats Andersson i en kommentar.

SEB har tillhandahållit lånefinansiering i samband med förvärvet.

 

För mer information, kontakta gärna Fjärde AP-fonden:

Magnus Eriksson, ansvarig fastighetsinvesteringar, telefon 070-603 45 62

Mats Andersson, verkställande direktör, telefon 08-787 75 00