Fjärde AP-fonden ökar engagemanget i klimatfrågan

Fjärde AP-fonden har idag - tillsammans med Första, Andra och Tredje AP-fonderna - gått med som medlem i investerargruppen Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC). IIGCC är ett forum för europeiska institutionella investerare för att samarbeta kring klimatfrågor.

- Klimatfrågan är viktig för oss som långsiktig investerare. Det råder stor osäkerhet i dagsläget kring framtida regleringar och ramverk för att minska utsläppen av växthusgaser  och stimulera alternativa energikällor, vilket försvårar för företagen att göra lönsamma investeringar samt för investerarna att beräkna risker och avkastning. IIGCC är en effektiv plattform för att föra fram investerarnas önskemål på klimatområdet. Det är också ett utmärkt sätt för fonderna att få den senaste informationen kring olika klimatrelaterade investeringar, säger Annika Andersson, Fjärde AP-fonden och Etikrådets ordförande 2010.

IIGCC släpper idag rapporten; “Shifting Private Capital to Low Carbon Investment” på sin hemsida.

 

För mer information kontakta:

Annika Andersson, Etikrådets ordförande 2010
Telefon: 08-787 75 69
E-post: info@etikradetapfonderna.se