Fjärde AP-fonden utser externa förvaltare

Pressmeddelande
Fjärde AP-fonden har utsett förvaltare för aktieinvesteringar i Japan och övriga Asien. För förvaltning av japanska aktier har Martin Currie Investment Management Ltd utsetts. Mandatet uppgår till 48 miljarder JPY, vilket motsvarar ca 3,5 miljarder SEK.

Fjärde AP-fonden har utsett förvaltare för aktieinvesteringar i Japan och övriga Asien. För förvaltning av japanska aktier har Martin Currie Investment Management Ltd utsetts. Mandatet uppgår till 48 miljarder JPY, vilket motsvarar ca 3,5 miljarder SEK. För förvaltning av aktier i övriga Asien har två förvaltare utsetts: Capital International Limited och APS Asset Management Private Limited. De båda förvaltarna får initialt vardera 80 MUSD, ca 700 MSEK, att förvalta.

Fjärde AP-fonden har därmed avslutat den upphandling av externa förvaltningsmandat som annonserades i början av april 2002. Upphandlingen omfattade mandat för japanska aktier och mandat för aktier i övriga Asien.

Fjärde AP-fondens huvudsakliga utvärderingskriterier har varit förvaltarens investerings-process, förmåga att generera performance, erfarenhet, organisation och resurser samt arvode.

- Fjärde AP-fonden bedömer möjligheten som god att skapa en överavkastning i Asien genom aktiv förvaltning. De utvalda förvaltarna förväntas skapa en hög riskjusterad avkastning och ger samtidigt möjlighet till ytterligare intern fokusering. De tilldelade mandaten är de första aktiva mandaten som fonden lägger ut på externa förvaltare och utgör ett led i portföljoptimeringen, säger Björn Linder, affärschef på Fjärde AP-fonden.

Fjärde AP-fonden är en av fyra buffertfonder i det svenska pensionssystemet. Fjärde AP-fondens förvaltade kapital uppgick per 30 juni 2002 till knappt 122 mdr Fondens uppdrag är att säkerställa inkomstpensionen i det allmänna ålderspensionssystemet. Fondens mål är således att placera kapitalet till den avkastning som långsiktigt bäst gagnar pensions-systemet.

Frågor angående upphandlingen kan ställas till:

Björn Linder, Affärschef

08-787 75 53

Björn Danckwardt-Lillieström, Aktiechef

08-787 75 15