Sarah McPhee ny ordförande för AP4

Regeringen har idag utsett Sarah McPhee till ordförande i AP4:s styrelse.

 

-Jag är mycket glad och hedrad över uppdraget att få vara styrelseordförande för Fjärde AP-fonden. AP4 har haft mycket god avkastning under många år och arbetar strategiskt i placeringarna med att möta globala utmaningar som klimatförändringar. Enligt mitt förmenande är det en förutsättning för att upprätthålla en god värdetillväxt i kapitalförvaltning, säger Sarah McPhee.

Sarah McPhee har gedigen erfarenhet av finansbranschen och har haft flera ledande positioner inom kapitalförvaltning. Hon har också tidigare i sin karriär arbetat som chef för Affärsrisk och kontroll på AP4. Hon kommer närmast från rollen som VD på SPP och innan dess var hon vice VD och kapitalförvaltningschef på AMF.