Sophia Mattsson-Linnala ny vd för Rikshem

Nyhet
Sophia Mattsson-Linnala, idag vd för kommunala fastighetsbolaget Huge Fastigheter AB, har utsetts till ny vd för Rikshem AB (publ). Rikshems ägare, AMF och Fjärde AP-fonden, meddelar samtidigt att man avser att utse en ny styrelse för bolaget.

Sophia Mattsson-Linnala har lång erfarenhet från ledande positioner i fastighetsbranschen. Hon har tidigare bland annat varit vd på Sollentunahem och Botkyrkabyggen samt chef för finans- och ekonomienheten på SABO. Sophia Mattsson-Linnala tillträder tjänsten senast den 23 februari 2017.

- Rikshem har haft en mycket god tillväxt. Det finns en stor handlingskraft och utvecklingsförmåga i bolaget och jag ser fram emot att få leda ett så spännande företag vidare. Med sin tydliga affärsmässighet och långsiktighet har Rikshem en bra grund för att utveckla verksamheten och fastigheterna. Kombinerat med sina goda kommunrelationer och sociala satsningar finns bra förutsättningar för att bidra till att skapa hållbara samhällen. Detta är något jag känner starkt för och där har Rikshem med sin närvaro i många tillväxtkommuner en viktig roll att fylla, säger Sophia Mattsson-Linnala, tillträdande vd på Rikshem.

Rikshems ägare är överens om att utse en ny styrelse på en extra bolagsstämma som avses hållas den 1 september. På den extra bolagsstämman avses Bo Magnusson utses till ny styrelseordförande och Lena Boberg, Liselotte Hjorth samt Per-Gunnar Persson till nya ledamöter. Ebba Hammarström och Ulrika Malmberg Livijn avses väljas om.

- Jag är mycket nöjd över att Sophia Mattsson-Linnala har valt att ta sig an uppdraget som vd på Rikshem. Sophia kommer med sin gedigna erfarenhet och kompetens att ta Rikshem vidare i bolagets utveckling. Fastighetsbranschen är stabil och med de låga räntor och den bostadsbrist som finns i Sverige kommer intresset för hyresbostäder och samhällsfastigheter vara fortsatt stort. Den nya styrelsen är förvissad om att Rikshem med Sophia som vd kommer fortsätta att utvecklas starkt och leverera god avkastning till Sveriges pensionärer, säger Bo Magnusson, tillträdande styrelseordförande på Rikshem.

 

Rikshems styrelse avses från och med extra bolagsstämma den 1 september 2016 bestå av:

Bo Magnusson (1962) Bo är ordförande i SBAB Bank AB och Carnegie Investment Bank AB samt ledamot i KBC Bank N.V. Tidigare har Bo bland annat varit ordförande i Fastighetsaktiebolaget Norrporten.

Lena Boberg (1970) Lena är vd för ICA Fastigheter och sitter i styrelserna för Secore Fastigheter och Ancore Fastigheter. Lena har tidigare varit ledamot i Corem Property Group.

Liselotte Hjorth (1957) Liselotte är idag ordförande i White Arkitekter samt styrelseledamot i Kungsleden, Hoist samt East Capital Explorer.

Per-Gunnar Persson (1965) Per-Gunnar är VD i Platzer Fastigheter Holding AB samt ordförande i Svensk Tennis Göteborg. Han är även ledamot i AB Emilsborg och Provibis Invest AB. Tidigare har Per-Gunnar varit ledamot i Fastighetsaktiebolaget Norrporten.

 

Följande ledamöter väljs om:

Ulrika Malmberg Livijn, Chefsjurist, Fjärde AP-fonden

Ebba Hammarström, Administrativ chef, AMF

 

Avgående ledamöter:

Svante Johansson, Docent och adjungerad professor i associationsrätt

Mats Efraimsson, Bolagsjurist, AMF Fastigheter

Olof Nyström, Senior Portföljförvaltare Fastigheter, Fjärde AP-fonden

Tomas Flodén, Stabschef, AMF

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jennie Wolmestad, kommunikationschef, Rikshem: 070-687 18 57

 

Informationen är sådan som Rikshem AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 augusti 2016 klockan 10:00.