AP4 får pris i Sustainable Investment Awards 2022

Nyhet
Stolta och glada fick AP4 nyligen ta emot priset: ”Sovereign wealth fund of the year” som Environmental Finance står bakom och ger ut varje år.

De prestigefyllda utmärkelserna premierar kapitalförvaltare, analytiker och dataleverantörer som integrerar ESG i alla tillgångsklasser som exempelvis räntebärande tillgångar, noterade aktier, private equity och infrastrukturfonder.

AP4 fick ta emot priset med motiveringen:

AP4 har ytterligare förstärkt sina kvantitativa koldioxidreducerande strategier under 2021 – och minskade sina koldioxidutsläpp med ytterligare 23 procent jämfört med föregående år. Sedan 2010 har koldioxidutsläppen från AP4:s investeringar minskat med 60 procent. Under 2021 har AP4 adresserat sin tillväxtmarknadsexponering och tillsammans med fondens externa förvaltare genomfört en strategi som kraftigt minskat koldioxidutsläppen. AP4 vidareutvecklade strategin för urval av lager i resursintensiva sektorer. Strategin och teamet startades arbetet under 2021 och inriktade sig mot energisektorn. År 2022 utökades arbetet att även omfatta materialsektorerna.

Andra pension- och kapitalförvaltare som premierades var exempelvis ABP, AllianceBernstein, Amundi, Fidelity, Osmosis och PensionDanmark med flera.

Här kan du läsa om fler vinnare och motiveringar

Om Environmental Finance: Environmental-Finance.com är en digital nyhets- och analystjänst som grundades 1999 för att rapportera om hållbara investeringar, grön finansiering och de människor och företag som är verksamma på miljömarknaderna.