Från och med nu lever vi på lånade resurser

Den 13 augusti inföll årets Earth Overshoot Day, det vill säga den dag då mänskligheten har använt upp all resurser som jorden producerar under ett år. Från och med nu fram till årsskiftet lever vi alltså på lånade resurser.

Fram till 1987 använde mänskligheten inte mer av jordens resurser än vad naturen själv hann med att förnya. Att Earth Overshoot Day nu inföll den 13 augusti betyder att dagen har kommit att tidigareläggas med över fyra månader på drygt 28 år, och fortsätter vi som vi har gjort i år kommer det behövas 1.6 jordklot för att planeten ska klara av att försörja oss.

Sedan flera år tillbaka arbetar AP4 med att försöka minska klimatrisken i aktieinvesteringarna genom att minska exponeringen mot bolagen med relativt störst koldioxidutsläpp respektive fossila reserver. Bolagen i AP4:s investeringar utvärderas regelbundet på basis av storleken på sina utsläpp och fossila reserver. Sedan 2014 driver också AP4 sammanslutningen Portfolio Decarbonization Coalition (PDC) tillsammans med FN, Amundi och CDP.

- Den negativa trenden fortsätter och det blir allt tydligare att vi måste agera mot den globala uppvärmningen, som har oöverskådliga konsekvenser för jorden, dess natur och invånare. Syftet med PDC är att få investerare världen över att till klimatmötet i Paris mäta och publicera sina koldioxidavtryck samt investera i lågkoldoxidstrategier, säger Mats Andersson, vd på Fjärde AP-fonden.

- Om en kritisk massa av institutionella investerare ser över sina tillgångar i syfte att de ska släppa ut mindre koldioxid och att koldioxidavtrycket därmed minskar, skickar det en stark signal till politiker och företag att det borde vara prioriterat att ha klimatfrågan högt på agendan, fortsätter Mats Andersson.

Bakom Earth Overshoot Day, eller Den ekologiska skuldens dag som den kallas översatt till svenska, står organisationen Global Footprint Network och WWF.