Valberedning i Hemfosa utsedd

Fjärde AP-fonden representeras av Mats Andersson, vd.

Valberedningen i Hemfosa Fastigheter AB är nu utsedd. Enligt beslut från tidigare årsstämma i Hemfosa ska valberedningen utgöras av en representant för var och en av de fyra röstmässigt största aktieägarna samt styrelsens ordförande. Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som företräder den största aktieägaren.Sammansättningen av valberedningen baseras på ägarförhållandena per den 31 augusti 2015.

Fjärde AP-fonden representeras av Mats Andersson, VD.

Övriga ledamöter i valberedningen är:

  • Eva Gottfridsdotter-Nilsson, Länsförsäkringar Fondförvaltning AB
  • Lennart Francke, Swedbank Robur Fonder
  • Maria Nordqvist, Lannebo Fonder
  • Bengt Kjell, Styrelseordförande

 

Hemfosa är ett svenskt fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd som har en balanserad geografisk spridning och hög andel samhällsfastigheter med stat och kommun som största hyresgäster. Bolagets stamaktie är noterad sedan mars 2014 och preferensaktien sedan december 2014, båda på Nasdaq Stockholm.