Senior Portfolio Manager inom infrastruktur - reala tillgångar

Fjärde AP-fonden (AP4) söker en senior förvaltare med inriktning infrastruktur - reala tillgångar till gruppen alternativa investeringar, vars uppdrag är att förvalta AP4:s onoterade investeringar samt över tid öka andelen onoterade investeringar i portföljen. Vi söker nu ytterligare en kollega som kan stärka upp vårt team och bidra till att vi fortsätter utvecklas och når våra högt uppsatta mål.

Inom teamet för alternativa investeringar, som idag består av sju personer, arbetar vi aktivt med identifiering, analys och genomförande av nya investeringar samt följer upp och utvärderar våra befintliga investeringar och externa förvaltare. Den alternativa portföljen består av reala tillgångar, såsom infrastruktur och fastigheter, samt andra onoterade tillgångar inom private equity och onoterade krediter. Vi har ett betydande fokus på hållbara investeringar och strävar efter att vara ett globalt föredöme inom området. AP4 investerar genom riskkapitalbolag, fonder och andra former för saminvesteringar både i Sverige och globalt.

Som förvaltare inom alternativa investeringar på AP4 får du träffa en bredd av investeringsfirmor som är internationellt ledande inom sina områden, bygga nätverk med likasinnade kapitalförvaltare globalt samt ta del av löpande marknads- och omvärldsbevakning från kollegor som förvaltar kapital inom en bredd av områden och marknader.

Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Som senior förvaltare med fokus på infrastruktur ansvarar du tillsammans med ytterligare en portföljförvaltare för det löpande arbetet med AP4:s portfölj inom infrastruktur. Ditt fokus blir framför allt på utveckling och förvaltning av de större plattformar och relaterade co-investeringar AP4 har etablerat inom infrastruktur. Detta innebär ett aktivt ägararbete och en nära dialog med de externa förvaltningsteamen. Du kommer även arbeta med löpande utvärdering av nya investeringsmöjligheter inom plattformarna, inklusive ett ökande flöde av co-investeringar, eller genom etablering av nya strukturer. Arbetet med nya investeringar inkluderar genomförande av due diligence, förhandling av relevanta avtal (såsom investeringsavtal) samt framtagande av underlag för investeringsbeslut. Due diligence sker i samverkan med andra avdelningar på AP4 och med hjälp av externa juridiska ombud.

AP4:s infrastrukturportfölj, som uppgår till ca 23 miljarder kronor, har idag investeringar hos ett tiotal externa förvaltare och bolag. En betydande del av portföljen är tematiskt investerad, framför allt med investeringar som stödjer omställningen till ett hållbart samhälle. Den övergripande strategin för utvecklingen av portföljen tas fram tillsammans med chefen för alternativa investeringar.

Din roll kommer att innebära resor, primärt utomlands, med viss regelbundenhet. AP4 tillämpar en modell där vi blandar arbete på kontoret och hemarbete – vi eftersträvar en arbetsmiljö där samvaro och samarbete på arbetsplatsen kombineras med de möjligheter till flexibilitet som digitaliseringen ger.

Din bakgrund
Vi söker dig som är utbildad ekonom eller civilingenjör. Du har minst 5 års erfarenhet från investeringsverksamhet eller annan relevant förvaltningsverksamhet, med fokus på onoterade investeringar eller bolag samt infrastruktur och andra reala tillgångar.

 

 • Erfarenhet från att göra onoterade investeringar/förvärv samt förvalta och utveckla onoterade tillgångar/bolag inom reala tillgångar inklusive infrastruktur genom t ex
 • M&A och/eller investeringar som del av en operativ verksamhet (t ex energibolag eller infrastrukturbolag)
 • Investeringar direkt och/eller indirekt genom fonder och externa förvaltare inom en investeringsorganisation (t ex private equity bolag, investmentbolag, pensionsförvaltare, kapitalförvaltare, pensionsstiftelse, family office)
  • Erfarenhet från
 • Sourcing, investeringsanalys, värdering, transaktionsarbete
 • Operativ förvaltning/asset management av reala tillgångar
 • Aktivt, ansvarsfullt ägararbete: ägardirektiv, styrelserepresentation eller -tillsättningar, etc.
 • Utvärdering av ledningsgrupper, investeringsteam, affärsplaner, investeringsprocesser, etc.
 • Integration av hållbarhet/ESG i investeringsverksamhet och -beslut
  • Intresse och förståelse för hållbarhetsomställningen i stort och hur detta kan påverka affärsmodeller, specifika tillgångar och investeringsbeslut

Du bör ha en förmåga att arbeta brett, ta fram investeringshypoteser och testa dessa, göra kommersiella/strategiska bedömningar. Vi söker en person med stort driv, initiativförmåga och genomförandekraft som tar ägande för sina projekt och investeringar.

Du har troligen längre arbetslivserfarenhet och det är meriterande om du även har arbetat som konsult eller rådgivare inom strategi och finans. Det är uppskattat om du har arbetat i en internationell miljö eller med relationer även utanför Sverige. Har du ett eget nätverk med relevanta bolag, förvaltare eller andra investeringsorganisationer är det en fördel.

Din personlighet

Vi söker dig med ett stort mått nyfikenhet och en mycket god kommunikativ och social förmåga. Du är självklart en god representant för AP4 i alla sammanhang och sätter värde i att i din roll bygga upp och vårda externa relationer. Du har integritet, vilja och förmåga att stå upp för dina åsikter, analyser och beslut, samtidigt som du behöver följa AP4:s beslut när så krävs.

Som person är du en teamspelare och trivs med att arbeta både självständigt och i grupp. Du är strukturerad, noggrann och har gott omdöme. Du har drivkraft att fortsätta lära och växa, samt uppskattar att arbeta med en bredd av uppgifter. Du har analytisk skärpa samt affärsmässighet med kommersiellt tänk och driv. Du delar AP4:s syn på vikten av omställningen till ett hållbart samhälle. Därutöver ser vi att du är prestigelös och bidrar till den positiva stämning och det goda arbetsklimat vi har på AP4.

Ansökan
I denna rekrytering har AP4 valt att samarbeta med SJR. För mer information är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Sara Borgeström på 070-4715914. Vi intervjuar löpande så ansök gärna så snart som möjligt. Notera att vi tyvärr inte tar emot ansökningshandlingar via e-post.  

Vi arbetar kompetensbaserat och använder oss av arbetspsykologiska tester som en del av rekryteringsprocessen. Allt för att säkerställa en fördomsfri och rättvis rekryteringsprocess. 

Tänk på att din ansökan inte ska innehålla känsliga personuppgifter, såsom exempelvis uppgifter om hälsa, religiös eller filosofisk övertygelse, politiska åsikter eller facktillhörighet. 

Bakgrundskontroll kommer att ske avseende vår slutkandidat.

För information om hur vi behandlar dina personuppgifter se vår Integritetspolicy

Varmt välkommen med din ansökan! 

Till ansökan