Nyheter

 • Nyhet

  AP-fondernas etikråd ställer krav på tech-sektorn kring mänskliga rättigheter

  AP-fondernas etikråd (Etikrådet) ställer krav på de stora tech-bolagen att styrka sitt arbete kring mänskliga rättigheter och att följa FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Etikrådet har varit drivande i att ta fram förväntningar på tech-bolagen och har inlett dialog med bolagen i samverkan med en större grupp internationella investerare.

 • Nyhet

  AP-fondernas etikråd får prestigefyllt pris för gruvprojekt

  AP-fondernas etikråd har tillsammans med Engelska Kyrkans Pensionsfond vunnit Stewardship Project of the Year Award för sitt projekt att säkra världens gruvdammar. Priset delas ut av den FN-stödda organisationen PRI - Principles for Responsible Investment (PRI).

 • Nyhet

  AP4 positiva till utökade investeringsmöjligheter med anledning av covid-19

  AP4 har lämnat remissyttrande avseende promemorian ”Tillfällig ändring i Första-Fjärde AP-fondernas placeringsregler med anledning av covid-19 (Fi2020/03029/FPM)”. AP4 ställer sig positiv till förslaget som tillfälligt och med anledning av covid-19 höjer ägarandelsbegränsningen från 10 till 15 procent.

 • Nyhet

  Hållbara steg för AP-fonderna under 2019

  AP-fonderna har under 2019 fortsatt att bidra positivt till den långsiktiga finansieringen av det allmänna inkomstpensionssystemet. 2019 togs också flera viktiga steg mot ansvarsfulla och hållbara investeringar. Det framgår av regeringens årliga skrivelse med utvärdering av AP-fondernas verksamhet som överlämnades till riksdagen den 28 maj.

 • Nyhet

  Etikrådet påverkar säkerheten i gruvbolag och fokuserar på avskogning, penningtvätt och klimatarbetet

  AP-fondernas etikråd (Etikrådet) har i drygt tretton år påverkat globala portföljbolag till att förbättra sitt arbete kring miljö, mänskliga rättigheter och bolagsstyrning genom engagemang och dialoger. Under 2019 har Etikrådets arbete och engagemang bland annat fokuserat på bristande säkerhet i hanteringen av gruvavfall. Andra områden i fokus har varit kampen mot penningtvätt, oljebolagens långsiktiga klimatarbete och avskogningen i Sydamerika.

 • Nyhet

  AP-fondernas samlade resultat uppgick till 236 miljarder kronor

  AP-fondernas (AP1-AP4) resultat för 2019 är det högsta hittills och därmed kan fonderna starkt bidra till pensionssystemets stabilitet och uppdraget att vara till största möjliga nytta för dagens och morgondagens pensionärer. Det skriver AP-fonderna i ett gemsamt pressmeddelande idag.

 • Nyhet

  Globalt samarbete för säkrare avfallsdammar

  Sedan gruvdammsolyckan i Brumadinho i Brasilien 2019 som ledde till stor miljöförstörelse och stora tragiska konsekvenser där 270 människor miste livet, har Etikrådet tillsammans med Engelska Kyrkans pensionsfond och investerare över hela världen arbetat för och ställt krav på ökad säkerhet för gruvors avfallsdammar.