Pressmeddelanden

  • Pressmeddelande

    Fjärde AP-fonden utser externa förvaltare

    Fjärde AP-fonden har utsett förvaltare för aktieinvesteringar i Japan och övriga Asien. För förvaltning av japanska aktier har Martin Currie Investment Management Ltd utsetts. Mandatet uppgår till 48 miljarder JPY, vilket motsvarar ca 3,5 miljarder SEK.